Lisansüstü Programına Genel Bakış

Makina Mühendisliği lisansüstü programı beş opsiyondan oluşur:

 • Opsiyon A : Dinamik ve Kontrol
 • Opsiyon B : Akışkanlar Mekaniği
 • Opsiyon C : Malzeme ve İmalat
 • Opsiyon D : Mukavemet ve Tasarım
 • Opsiyon E : Isıl Bilimler

Yüksek Lisans (M.S.) Programı

Makina Yüksek Mühendisliği Programını tamamlamak için en az 24 kredilik (9 ders) ders çalışması ve Master Tezi gerekmektedir. Bir zorunlu matematik dersi, dört zorunlu temel ders (ikisi seçilen opsiyondan, diğer iki ders ise, seçilen opsiyon harici kalan üç opsiyonun ikisinden) ve bir zorunlu seminer dersi, seçilen opsiyon için belirlenmiş iki seçmeli ders ile birlikte alınmalıdır. Bu sekiz ders haricinde kalan tek ders ise mühendislikle alakalı olan herhangibir ders serbestçe seçilerek alınmalıdır. Zorunlu matematik dersi

 • ME 501/ME 502 İleri Mühendislik Matematiği I/II

derslerinden bir tanesi alınarak tamamlanabilir.

Belirtilen derslerden bazılarını ya da muadillerini daha önce almış olan öğrenciler, danışmaları onayı ile başka seçmeli ders alabilirler.

Temel dersler zorunluluğu, aşağıda belirtilen listedeki derslerden dört tanesi, yukarıda belirtilen hususlar dahilinde alınarak

 • Opt. A : ME 537 Durum Uzayı Kontrol Kuramı - ME 530 İleri Dinamik
 • Opt. B/E : ME 551 İleri Akışkanlar Mekaniği - ME 561 İletim ile Isı Transferi
 • Opt. C : ME 511 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Prensipleri - ME 512 İmalat Süreçleri Esasları
 • Opt. D : ME 521 Mühendislik Tasarımı - ME 523 Elastisite

ya da iki opsiyondan bir tane temel ders ve buna ek olarak "ME 502 İleri Mühendislik Matematiği II" ya da "ME 503 Sürekli Ortamlar Mekaniği I" dersleri üçüncü opsiyondan gelecek olan zorunlu ders yerine alınarak tamamlanabilir.

Opsiyona ait olan iki seçmeli ders, opsiyon dersleri arasından seçilmelidir. Tüm bunlara ek olarak, bütün öğrenciler kredisiz "ME 579 Makina Mühendisliği Seminer" dersini almalıdır.
 

Yüksek Lisans (M.S.) Derecesi Şartları: iki yıl içinde tamamlanacak şekilde
öğrencinin ilk iki
döneminde
(1 sene) 8 ders
tamamlanmalıdır.
2 opsiyon zorunlu temel ders (yukarıda listelenmiş)
2 opsiyon seçmeli ders (ME 5xx ve/ya da ME 6xx dersleri)
2 "başka-opsiyon" zorunlu temel dersleri (yukarıda listelenmiş): her biri öğrencinin kendi opsiyonu haricinde diğer opsiyonlardan (ve aynı zamanda bu dersler birbirlerinden de farklı opsiyonlardan) olacak şekilde. ME 503 ve/ya da ME 502 (eğer ME 501 dersi zorunlu Matematik dersi olarak alındıysa) bu derslerin yerine alınabilir.
ME 501 (ya da ME 502)
Serbest seçmeli = fen bilimleri/mühendislik lisansüstü dersi
(danışman onaylı)
ME 579 = Seminer Dersi, (öğrencinin üçüncü döneminde)
ME 599 = Yönlendirilmiş Çalışmalar (öğrencinin ikinci döneminde)
ME 690 = Tez (öğrencinin üçüncü ve dördüncü dönemlerinde)
Makina Mühendisliği Yüksek Lisans (M.S.) Programı
1. Dönem 2. Dönem
 • Opsiyon Zorunlu Temel Ders
 • Başka-Opsiyon Zorunlu Temel Ders
 • Opsiyon Seçmeli Ders
 • ME 501
 • Opsiyon Zorunlu Temel Ders
 • Başka-Opsiyon Zorunlu Temel Ders
 • Opsiyon Seçmeli Ders
 • Serbest Seçmeli Ders
 • ME 599
3. Dönem 4. Dönem
 • ME 690
 • ME 579
 • ME 690

Doktora (Ph.D.) Programı

Makina Mühendisliği Doktora Programı, bölüm kuralları çerçevesinde alınan en az 25 kredilik ders çalışmasını ve doktora tezini içerir.Programdaki zorunlu dersler:

 • ME 501 ve ME 502 İleri Mühendislik Matematiği I ve II

Bu iki zorunlu derslerden birini ya da muadilini daha önce almış olan bir öğrenci, ikinci bir ders almak zorudadır. Bu öğrenciler danışmaları ve bölüm onayı ile başka bir ders alabilirler. Doktora öğrencileri, beş opsiyondan birini kendisine temel opsiyon olarak seçmekle yükümlüdür. Temel (Major) opsiyon için gerekli olan üç ders, yüksek lisans programında alınmamış derslerden oluşmalıdır. Danışmanın onayı ile İkincil (Minor) bir opsiyon da seçilmeli ve seçilen bu opsiyondan iki tane ders alınmalıdır. Yine bu dersler daha önce alınmamış derslerden seçilmelidir. Öğrenciler ders yükümlülüklerini bir tane seçmeli ders ile tamamlamalıdırlar.
 

Doktora (Ph.D.) Derecesi şartları: (minimum ders sayısı)
3 Temel (Major) ders
2 İkincil (Minor) ders
ME 502 (ve ME 501 eğer yüksek lisans programında alınmamışsa)
Yüksek Lisans programının zorunlu temel dersleri, eğer bu dersler yüksek lisans programında alınmamışsa
Serbest seçmeli = temel bilimler/mühendislik lisansüstü dersi
Her dönem en az 3 ders
ME 699 = Yönlendirilmiş Araştırmalar (öğrencinin ikinci döneminde)
ME 790 = Tez