Malzeme ve İmalat

 • Son hale yakın şekilde üretim (sıkıştırma döküm ve tikso şekil verme)
 • Sac metallerin şekillendirilebilirliği
 • Seramiklerin mikrodalga enerjisi ile sinterlenmesi
 • Metal matris kompozitlerin ve metal köpüklerin üretimi ve özellikleri
 • Polimer matris kompozitlerin üretimi ve özellikleri
 • Şekil bellekli alaşımlar
 • Biyomedikal uygulamalara yönelik malzemeler (hidroksiapatit, titanyum)
 • Yüzey özelliklerinin geliştirilmesine yönelik kaplamalar
 • Deneysel ve sayısal mikromekanik
 • X-ışını/nötron kırılımıyla iç gerinim ölçümleri
 • Kesikle kalıntı stres ölçüm tekniği
 • Metal camlar
 • Alloy design: superalloys for jet engines, magnesium for light-weight structures.
 • Solidification and single crystal growth of semiconductors, superalloys, intermetallics, oxides, diamond, etc.
 • Laser materials processing: powder additive manufacturing, cladding, welding, brazing.
 • Physical and mechanical metallurgy of materials: Microstructure formation via solid-solid or melt-solid transformations; Microstructure-property relations; Mechanical (tensile, creep, fatigue) and thermal expansion properties.
 • Material characterization: Light microscopy; Electron microscopy (SEM, TEM); X-ray techniques; Auger, XPS, EDS, WDS, EPMA, 4-point probe, optical and stylus profilometer, etc.
 • Wind Energy Applications, design, analysis and manufacturing of composite wind turbine blades
 • Manufacturing and mechanical properties of nanocomposites, filled and reinforced engineering plastics and rubber.
 • Characterization of plastic materials (cure kinetics and crystallization using DSC, DTMA) for process modeling.
 • Processing of advanced fiber reinforced composites and nanocomposites
 • Modeling and Measurement of Residual Stresses
 • Finite element modeling of thermoplastic and thermoset composites processing including heat transfer, crystallization/curing, material response, shrinkage, residual stress development and warpage
 • Fatigue and fracture of metallic materials
 • Elastic-plastic modeling of cyclic loading in metals.
 • Road simulation testing of automotive components and substructures
 • Mekanik parçaların optimum tasarımı
 • Sonlu elemanlarla yapısal analiz
 • Kompozitlerin optimum tasarımı ve imalatı
 • İmalat süreçlerinin modellenmesi ve eniyilemesi
 • Enerji depolama teknolojileri
 • Yeni nesil piller
 • Pil testi ve karakterizasyonu
 • Malzeme karakterizasyonu