Makina Yandal Programı

 
Başvuru kriterleri:
Ana dal programının 3.-6. dönemlerinde olanlar yandal programına başvurabilir.
Makina mühendisliği yandal programına sadece güz dönemi başında başvuru yapılabilir.
Yıllık kontenjan: 4
Minimum ortalama: 2.75/4.0
Diğer bilgiler: BÜ Yandal yönetmeliği . 
 
Makina Mühendisliği Bölümü’nde yandal programı tamamlamak için aşağıdaki 4 zorunlu dersin alınması gerekmektedir. Yandal programına başlayan bir öğrenci, ana dal programında zorunlu derslerden bazılarını veya muadillerini almışsa, Makina Mühendisliği Bölümü yandal danışmanının onayıyla, söz konusu derslerin yerine seçmeli dersler listesinden ders seçer. Öğrenciler yandal programını 6 ders alarak bitirirler.
 
Zorunlu Dersler
ME242 Dinamik (3 kredi)
ME263 Termodinamik I (3 kredi)
ME244 Mukavemet (4 kredi)
ME353 Akışkanlar Mekaniği (4 kredi)
 
Seçmeli Dersler
ME324 Makina Elemanları I (4 kredi)
ME331 Mekatronik (3 kredi)
ME335 Kontrol (4 kredi)
ME362 Isı Transferi (4 kredi)
ME411 Malzeme Mühendisliği (3 kredi)
ME425 Mekanik Titreşimler (3 kredi)
ME426 Mekanizmalar (3 kredi)
ME430 Otomotiv Mühendisliği (3 kredi)
ME446 Uygulamalı Katı Cisimler Mekaniği (3 kredi)
ME455 Akışkanlar Mekaniği II (3 kredi)
ME466 Termodinamik II (3 kredi)
ME474 Termik Makineler (3 kredi)
ME478 Isıl Sistemlerin Tasarımı (3 kredi)
 
Danışman: Çetin Yılmaz