Bölüm Başkanı'ndan

Mühendislik eğitimi kişiye bilimsel ve analitik düşünme becerisi, verileri kullanarak karar verme ve sonuca varma yetisi, ekip çalışmasına yatkınlık gibi özellikler kazandırır. Makina mühendisliği ise temel bir mühendislik dalı olarak mühendislik bilimlerinin hemen hemen hepsinin kapsayan geniş bir formasyon verir. 
 
Kuruluş yılı 1912 olan Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, öğretim üyeleri ve öğrencilerin birbirlerini yakından tanıyabilecekleri ölçekte bir bölümdür. Makina Mühendisliği Bölümü’ne merkezi üniversite sınavıyla her yıl 70 öğrenci alınmaktadır. Bölümümüz uzun yıllardan beri Türkiye’de en yüksek taban puanlı Makina Mühendisliği Bölümü’dür. Toplam lisansüstü öğrenci sayısı ise yaklaşık 100’dür. Öğretim üyelerinin tamamı Amerika ve Avrupa’nın gelişmiş üniversitelerindeki akademik kültürü özümsemiş kişilerdir. 
 
Bölümümüzde 20 civarında eğitim ve araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.  Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Mekanik, Biyomekanik, Titreşim ve Akustik, Isıl  Bilimler, Katı Mekaniği, Kontrol ve Robotik, Malzeme ve İmalat, Mekatronik, Mikro-Nano Mühendislik, Otomotiv Mühendisliği, Tasarım, Uzay Teknolojileri ve  Yenilenebilir Enerji gibi hem klasik hem de yeni gelişmekte olan alanlarda kurulmuş olan laboratuvarlarda araştırma ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 
 
Kalite anlayışı ve uluslararası ilişkileri Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği’ni ayrıcalıklı kılmaktadır. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) kalite değerlendirmesinden 1999’da, ABD merkezli Mühendislik Akreditasyon Kurulu ABET değerlendirmesinden 1998, 2004, 2010, 2016 ve 2023 yıllarında geçen, önde gelen Avrupa ve ABD üniversiteleriyle ikili anlaşmaları olan Makina Mühendisliği Bölümü, stratejik hedeflerini uzun çalışmalar sonucunda oluşturup bu yönde ilerlemektedir.
 
Makina Mühendisliği Bölümü, öğrencilerini yetişkin, kişilikleri ve tercihleri olan, bölümün paydaşları bireyler olarak görmektedir.  Sınıf toplantıları, etkin danışmanlık kurumu, öğrenci temsilcilikleri, kulüp faaliyetleri bu yaklaşımın ürünleridir. Dersler tümüyle öğretim üyelerince verilmektedir. Seçilmiş bir öğrenci grubuyla beraber yetişen, çok değerli bir öğretim üyesi kadrosunun eğittiği, çağdaş ve keyifli bir ortamın şekillendirdiği Makina Mühendisliği Bölümü mezunlarının iş bulma konusunda da ayrıcalıkları vardır. Mezunlar dilerlerse Boğaziçi Üniversitesi’nde veya dünyanın önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edebilmektedirler. İş dünyasına atılma yolunu seçenlerse yurtdışında ve yurtiçindeki büyük kuruluşlar tarafından her zaman tercih edilmektedirler.
 
Makina Mühendisliği Bölümü Başkanı
Boğaziçi Üniversitesi