Değişim Öğrencileri

Uluslararası değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler başvurularını en erken 3. dönemlerinin başında yapabilirler.
Başvuru zamanında öğrencinin genel not ortalaması en az 2.5/4 olmalıdır.
Uluslararası değişim programları ile ilgili bilgilendirmeler ve seçim Uluslararasi Ilişkiler Ofisi tarafından yapılmaktadır.
http://www.intl.boun.edu.tr
 
Detaylı bilgi: 
http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Akademik/Uluslararasi_Degisim_Olanaklari.aspx
 
Aday öğrencilerin gideceği üniversiteler belli olduktan sonra yurtdışına gitmeden evvel yapmaları gerekenler:
-Değişim öğrencileri danışman öğretim üyesi ile görüşüp alınacak dersleri ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki karşılıklarını belirlemelidir.
-Boğaziçi Üniversitesi'ndeki karşılık geldiği belirlenen dersler için ilgili öğretim üyelerinden onay alınmalıdır.
 
 
Öğrencilerin değişim programlarından döndükten sonra yapmaları gerekenler:
-Ders saydırma süreci danışman öğretim üyesi ile birlikte gerçekleştirilir.
-Bu süreçte öğrenciler ilgili derslere ait ders tanımlarını ve işleyiş planlarını sağlamakla yükümlüdür.
 
Danışman: Hasan Bedir