Transfer Öğrencileri

Lisans Düzeyinde İç ve Dış Transfer (Yatay Geçiş)
 
Makina Mühendisliği Bölümü'ne Boğaziçi Üniversitesi'nin diğer bölümlerinden geçiş yapmak isteyen öğrencilerin minimum 3.40/4 genel not ortalamasına, diğer üniversitelerin eşdeğer bölümlerinden geçiş yapmak isteyen öğrencilerin minimum 3.30/4 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekir.
 
Detaylı bilgi: 
http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Yatay_Gecis_Yonetmeligi