Multi-Ölçek Hesaplama ve Bilgisayarlı Mekanik

 • Deneysel ve sayısal mikromekanik
 • X-ışını/nötron kırılımıyla iç gerinim ölçümleri
 • Kesikle kalıntı stres ölçüm tekniği
 • Metal camlar
 • Alloy design: superalloys for jet engines, magnesium for light-weight structures.
 • Solidification and single crystal growth of semiconductors, superalloys, intermetallics, oxides, diamond, etc.
 • Laser materials processing: powder additive manufacturing, cladding, welding, brazing.
 • Physical and mechanical metallurgy of materials: Microstructure formation via solid-solid or melt-solid transformations; Microstructure-property relations; Mechanical (tensile, creep, fatigue) and thermal expansion properties.
 • Material characterization: Light microscopy; Electron microscopy (SEM, TEM); X-ray techniques; Auger, XPS, EDS, WDS, EPMA, 4-point probe, optical and stylus profilometer, etc.
 • Sayısal Akışkanlar Dinamiği and Yüksek Performans Hesaplama
 • Isı Transferi, Aerodinamik, Gaz Dinamiği, Transonik Akış, Türbülans
 • Yanma,Newton tipi olmayan akışkanlar, İki fazlı akışlar
 • Krylov Subspace Metotları, Preconditioning
 • Paralel and Bilimsel Hesaplama
 • Çoklu-Ağ / Çoklu-Seviye Teknikleri
 • Design and control of thermal and energy systems
 • Nanotechnology in energy applications
 • Thermal management of opto/electronic systems
 • Inverse problems of thermal design and sensing
 • Finite Strain Viscoelasticity
 • Constitutive Modeling
 • Solid Rocket Propellants
 • Soft Tissues
 • Heart Valves
 • Pneumatic Tires
 • Finite Element Analysis
 • Mekanik parçaların optimum tasarımı
 • Sonlu elemanlarla yapısal analiz
 • Kompozitlerin optimum tasarımı ve imalatı
 • İmalat süreçlerinin modellenmesi ve eniyilemesi
 • Çoklu Parça Dinamiği
 • Titreşim ve akustik, titreşim yalıtım sistemleri
 • Fonon kuşak aralığı gösteren yapılar, elastik metamalzemeler
 • Pasif antirezonans üretim metodları
 • Genlik artırıcı ve hareket dönüştürücü sistem tasarımı