Staj

ÖNEMLİ BİLGİ:
 
1) Öğrencilerimizin zorunlu stajlarını yaparken yasa gereği “iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının” üniversitemizce ödenmesi gerekmektedir. Bu uygulama ile ilgili Rektörlük yazısı şu linkte bulunmaktadır: Rektörlük Yazısı 
 
Öğrencilerimizin şu linkte bulunan formu doldurup Bölüm Başkanı’na, ya da yardımcılarına ya da staj danışmanı Evren Samur’a imzalattıktan sonra üniversitemiz Hesap İşleri Şube Müdürlüğüne götürmeleri gerekmektedir: Form 
 
2) Bu sene yeni başlayan bir uygulama ile işletmeler staj yapan öğrencilere ücret ödemeye başlamışlardır. İşletmeler bu ücretin bir kısmını devlet katkısı olarak geri alabilmektedirler. Eğer staj yaptığınız işyeri size ücret ödüyorsa, bu ücretin bir kısmını devletten talep edebilmek için ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU'nu doldurmanızı ve işletmeye teslim etmenizi isteyecektir. Bağlantıdaki form bölüm staj danışmanı ve firma tarafından karşılıklı imzalanarak, bir kopyası öğrenci tarafından kendi bölümüne teslim edilecektir 
 

Mühendislik Fakültesi Staj Kuralları
Makina Mühendisliği Staj Kuralları
Staj Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar [ingilizce]
Staj Formu
Staj Defteri Outline [ingilizce]
Staj Defteri (MS WORD 2013)
Örnek Rapor
 
Danışman: Evren Samur
 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
 
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 
STAJ KURALLARI
 
Genel Bilgiler
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri Lisans derecesini alabilmek için, endüstri kuruluşlarında Makina Mühendisliği eğitimine katkıda bulunacak şekilde, en az 60 gün staj yapmak zorundadırlar.
Yapılan staj sonunda staj defteri stajı takip eden yarıyıl başlangıcından itibaren en geç bir ay içerisinde Bölüm Staj Danışmanı'na teslim edilir. Belgelerin tesliminde gecikilen gün sayısı kadar bir süre staj olarak kabul edilmez.
Staj süresi bir işyerinde 15 iş gününden daha az olamaz. Bir staj iş günü en az sekiz saatlik fiziksel veya zihinsel çalışma gerektirir. Öğrenci haftada en fazla altı gün çalışabilir.
Staj süresi gün hesabı üzerinden yapılmaktadır. Çoğu işyerinde çalışma süresi günde 9’ar saatten 45 saattir ve haftada beş gün çalışılmaktadır. Bu çalışma süresi staj defterinde 5 güne karşılık gelmektedir. Ancak Cumartesi günü fiilen çalıştıysanız haftada altı günlük staj yazabilirsiniz.
Stajlar ancak yaz tatilinde ve/veya 15 iş günü sığdığı takdirde sömestr tatilinde yapılabilir. Yaz okulu sırasında ders alıyorsanız staj yapamazsınız.
Staj yapabilmek için Makina Mühendisliği Bölümünde en az dört yarıyıl eğitim görmüş olmak gereklidir. Düzensiz (irregular) durumdaki öğrenciler için bu süre üç yarıyıla indirilebilir.
Ders programlarını başarıyla tamamlamış ancak staj yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş öğrenciler kayıt yaptıramazlar. Bu öğrenciler staj yükümlülüklerini derslerini tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılın sonuna kadar yerine getirmek zorundadırlar.
 
İşyeri Seçimi
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri stajlarını, Makina Mühendisliği ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşunda yapabilirler. Öğrenciler staj yapmak istedikleri işyerini kendileri belirleyebilir, veya bölüm tarafından ilan edilen işyerlerine başvurabilirler. Bazı işyerleri bölüme stajiyer kontenjanı ayırmaktadır ve bu kontenjanlar e-posta yoluyla öğrencilere bildirilmektedir. Kayıt sistemindeki e-posta adresinizin güncel olduğundan emin olun.
Staj yapmak istedikleri işyerini kendileri belirleyen öğrenciler stajlarına işyerinden onay aldıktan sonra başlayabilirler. Faaliyet alanı Makina Mühendisliği dışında olan kuruluşlarda staj kabul edilmez. Çalıştığınız işyerinde tercihen en az yirmi kişi çalışıyor olmalı, en az bir makina mühendisi bulunmalı ve sizin amiriniz konumunda olmalıdır.
Öğrenciler staj yapmak istedikleri işyerine Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’ndan alacakları formla başvurabilirler. Bölümden staj yeri ile ilgili herhangi bir onay almanız gerekmemektedir, ancak staj yaptığınız yerin uygun olup omadığından emin değilseniz, özellikle de bu yer küçük ölçekli bir sanayi kuruluşu ise staj danışmanı ile görüşün.
Makina Mühendisliği öğrencileri şu sanayi dallarında staj yapabilirler:
Gıda ve İçki Sanayi
Dokuma (Tekstil), Deri ve Giyim Sanayii
Maden Sanayii
Otomotiv ve Madeni Eşya Sanayi
Petrol ve Kimya Sanayii
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayii
Orman Ürünleri Sanayii
Otomasyon ve İklimlendirme Sanayii
Elektrik/Elektronik Sanayii
Uzay ve Havacılık Sanayii
Enerji Üretimi Sanayii
Öğrenciler stajlarını, bir sanayi firmasının aşağıda sıralanan konularda çalışan bölümlerinde yapabilirler :
Üretim Stajları, kuruluşların şu bölümlerinde yapılabilir:
 
Kalıphane
Talaşlı imalat
Dökümhane
Metal Şekillendirme
Plastik enjeksiyon
Montaj
Bakım Onarım
Tasarım ve Geliştirme Stajları, kuruluşların şu bölümlerinde yapılabilir:
 
Ürün Geliştirme/AR-GE
Kalite Güvence
Yapısal Tasarım ve Analiz
Test ve Doğrulama
Malzeme ve Proses Geliştirme
Otomasyon
Makine Mühendisliği ile doğrudan ilgili olmayan bir birimde (Pazarlama, Yatırım Planlama, Operasyon Planlama, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları) yapılan stajlar kabul edilmez.
 
Öğrencinin 60 günlük stajının tamamını sadece bir kuruluşta yapması kabul edilmez. En az iki kuruluşta yapılmalıdır.
 
Sigorta
Öğrencilerin "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 ci maddesi, b bendi" gereğince iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının Üniversite tarafından ödenmesi gerekmektedir. Öğrencilerin sigorta sistemine girişi en geç staja başladıkları günden 1 gün önce yapılması gerektiğinden, staj yapacak öğrencilerin staj öncesi işlemlerinin zamanında tamamlanması için yeterince (yaklaşık bir ay) önceden işlemlerin başlatılması ve işlerin aksamaması için işlemlerin, aşağıda belirtilen sıralamayı takiben yapılması gerekmektedir:
 

ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12. Maddesine  göre işletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin bir kısmının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamında staj yapan ve ücret alan öğrencilerin işyerlerine “işletmede yirmiden az personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30’unun üçte ikisi, yirmi ve üzeri personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30’unun üçte biri” devlet katkısı olarak yatırılacaktır.
İşyerinden ücret alan öğrencilerin linkteki formu doldurarak işyeri ve staj danışmanına imzalatması gerekmektedir. Süreç şu şekilde işlemektedir:
1. Programlarında zorunlu staj bulunan öğrenciler,  ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU ’nu (Ek 1) doldurarak ilgili bölüme başvurur ve staj kabulü alır. 
2. Form ilgili bölüm ve işveren firma tarafından imzalanmalıdır.
3. Bölüm, imzalı formu Hesap İşleri Müdürlüğü’ne iletir ve öğrencinin sigorta prim işlemlerini başlatılır. Formun bir kopyası ilgili bölümde kalır.
4. Sigorta prim girişi tamamlanan öğrenci staja başlar.
5. Öğrenci ya da işyeri, aldığı maaşın belgesini (bordro/hesap ektresi/vb.) ilgili bölüme teslim eder.
Not: Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır; Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrenciler için bu formun doldurulmasına gerek yoktur. İşyerine devlet katkısının ödenebilmesi için Öğrenciye ücret ödendiğine dair banka dekontunun Bölüme ulaştırılması gerekmektedir. Dekont göndermeyen işyerlerine ödeme yapılmayacaktır.
 

 
Staj Öncesi:
Öğrencinin staj yapacağı kurum belirlenir.
Öğrenciye (stajın yapılacağı kurumdan istendiği takdirde ) zorunlu stajı olduğunu, kurumda çalışmasının uygun olduğunu belirten bir yazı verilir.
Stajı kesinleşen öğrenci için bölüm hesap işlerine ekteki formu doldurup yollar.
Hesap işleri öğrencinin staj yapacağı kuruma hitaben B.Ü. 'nün prim (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi) ödeyeceğine dair bir yakıyı bölüme yollar.
 
Staj Bitince:
Öğrenci stajın bitiminde bölümüne hangi tarihler arasında kaç iş günü çalıştığına dair kurumdan bir yazı getirir.
Bölüm staj biter bitmez hangi öğrencinin hangi tarihler arasında kaç iş günü çalıştığına dair hesap işlerini yazı ile bilgilendirir.
 
Staj Defterleri
Staj defterleri bu sayfadan indirilebilen ve yapılan stajla ilgili çeşitli hususları kapsayan bir defterdir. Öğrenciler tarafından word formatında ve İngilizce doldurulması gereken bu defter "Outline for Internship Report” dökümanına göre yazılmalıdır.
Yapılan staj sonunda hazırlanan staj defterleri turnitin'e yüklendikten sonra çıktısı alınarak; mühürlü kapalı zarf içinde staj sicil formu ve öğrencinin işyerini değerlendirme yazısı ile birlikte, öğretim yılının takip eden döneminde derslerin başladığı tarihi takip eden bir ay içinde staj asistanı Fatma Mutlu'ya (M 4360) teslim edilir. Staj sicil formu mühürlü ve imzalı olmalıdır. Defterler, öğrencinin çalıştığı birimin amiri tarafından kontrol edilerek imzalanmalı ve mühürlenmiş olmalıdır. Gecikilen gün sayısı kadar süre staj olarak kabul edilmez.
Staj defterlerinin teslimini takip eden 1 ay sonunda defterler okunup öğrenciye stajının başarılı bulunup bulunmadığı bildirilir.,
 
Kontrol Listesi:
Üretim stajı yapılmışsa staj defterinin ilk sayfasında bu belirtilmiş mi?
Staj defteri “Outline for Internship Report” dökümanına göre yazılmış mı?
Staj defterinin ilk sayfası ve haftalık program sayfaları stajiyerin amiri tarafından imzalanmış ve firma tarafından mühürlenmiş mi? (Amirin mührü kabul edilmez, firmanın resmi mühürü olması gerekir.)
Staj sicil formu kapalı zarf içinde teslim edilmiş mi?
Öğrencinin staj değerlendirme belgesi teslim edilmiş mi?
 
Danışman: Evren Samur