Staj

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
STAJ KURALLARI
Genel Bilgiler
 
Öğrenci stajının amacı, bütün Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin akademik kuruluşlar dışında ve eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde pratik, teknik, ve idari bilgi ve tecrübe kazanmalarıdır.
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri Lisans derecesini alabilmek için, endüstri kuruluşlarında Makina Mühendisliği eğitimine katkıda bulunacak şekilde, en az 60 gün staj yapmak zorundadırlar. Yapılan staj sonunda staj defteri stajı takip eden yarıyıl başlangıcından itibaren en geç bir ay içerisinde Bölüm Staj Asistanı'na teslim edilir. Belgelerin tesliminde gecikilen gün sayısı kadar bir süre staj olarak kabul edilmez. Staj teslim tarihten sonra en fazla 1 hafta daha belgeler beklenecek, daha sonra getirilen raporlar kabul edilmeyecektir.
Staj süresi bir işyerinde 15 iş gününden daha az olamaz. Bir staj iş günü en az sekiz saatlik fiziksel veya zihinsel çalışma gerektirir. Öğrenci haftada en fazla altı gün çalışabilir.
Staj süresi gün hesabı üzerinden yapılmaktadır. Çoğu işyerinde çalışma süresi günde 9’ar saatten 45 saattir ve haftada beş gün çalışılmaktadır. Bu çalışma süresi staj defterinde 5 güne karşılık gelmektedir. Ancak Cumartesi günü fiilen çalıştıysanız haftada altı günlük staj yazabilirsiniz.
Stajlar ancak yaz tatilinde ve/veya 15 iş günü sığdığı takdirde sömestr tatilinde yapılabilir. Yaz okulu sırasında ders alıyorsanız staj yapamazsınız. Öğrenci, final sınavları devam ettiği sürece staj yapamaz.
Staj yapabilmek için Makina Mühendisliği Bölümünde en az dört yarıyıl eğitim görmüş olmak gereklidir. Düzensiz (irregular) durumdaki öğrenciler için bu süre üç yarıyıla indirilebilir.
Ders programlarını başarıyla tamamlamış ancak staj yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş öğrenciler, derslerini tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılda staj kaydı yaparak bu dönemin sonuna kadar staj yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu dönemde kayıtsız durumda oldukları takdirde staj yükümlülüklerini tamamlanmış olsalar dahi mezun olamazlar.
 
İşyeri Seçimi Kuralları
 
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri stajlarını, Makina Mühendisliği ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşunda yapabilirler. Öğrenciler stajlarını “Üretim Stajı” veya “Tasarım ve Geliştirme Stajı” olarak yapabilirler. En az 15 günlük “Üretim Stajı” zorunludur.
Öğrenciler staj yapmak istedikleri işyerini kendileri belirleyebilir, veya bölüm tarafından ilan edilen işyerlerine başvurabilirler. Bazı işyerleri bölüme stajiyer kontenjanı ayırmaktadır ve bu kontenjanlar e-posta yoluyla öğrencilere bildirilmektedir. Kayıt sistemindeki e-posta adresinizin güncel olduğundan emin olun.
Üniversite olmayan araştırma kuruluşlarında (TÜBİTAK MAM, Max-Planck-Institut gibi) ziyaretçi öğrenci olarak yapılan çalışmalar en fazla 20 günlük “Tasarım ve Geliştirme Stajı” olarak sayılabilir. Üniversite laboratuvarlarında yapılan çalışmalar zorunlu staj olarak kabul edilmez.
Staj yapmak istedikleri işyerini kendileri belirleyen öğrenciler stajlarına işyerinden onay aldıktan sonra başlayabilirler. Faaliyet alanı Makina Mühendisliği dışında olan kuruluşlarda staj kabul edilmez. Çalıştığınız işyerinde tercihen en az yirmi kişi çalışıyor olmalı, en az bir makina mühendisi bulunmalı ve sizin amiriniz konumunda olmalıdır.
Öğrenciler staj yapmak istedikleri işyerine Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’ndan alacakları formla başvurabilirler. Bölümden staj yeri ile ilgili herhangi bir onay almanız gerekmemektedir, ancak staj yaptığınız yerin uygun olup omadığından emin değilseniz, özellikle de bu yer küçük ölçekli bir sanayi kuruluşu ise staj danışmanı ile görüşün.
 
Makina Mühendisliği öğrencileri şu sanayi dallarında staj yapabilirler:

 •  Gıda ve İçki Sanayi
 •  Dokuma (Tekstil), Deri ve Giyim Sanayii
 •  Maden Sanayii
 •  Otomotiv ve Madeni Eşya Sanayi
 •  Petrol ve Kimya Sanayii
 •  Taş ve Toprağa Dayalı Sanayii
 •  Orman Ürünleri Sanayii
 •  Otomasyon ve İklimlendirme Sanayii
 •  Elektrik/Elektronik Sanayii
 •  Uzay ve Havacılık Sanayii
 •  Enerji Üretimi Sanayii

 
Öğrenciler stajlarını, bir sanayi firmasının aşağıda sıralanan konularda çalışan bölümlerinde yapabilirler :
Üretim Stajları, kuruluşların şu bölümlerinde yapılabilir:

 •  Kalıphane
 •  Talaşlı imalat
 •  Dökümhane
 •  Metal Şekillendirme
 •  Plastik enjeksiyon
 •  Montaj
 •  Bakım Onarım

 
Tasarım ve Geliştirme Stajları, kuruluşların şu bölümlerinde yapılabilir:

 • Ürün Geliştirme/AR-GE
 • Kalite Güvence
 • Yapısal Tasarım ve Analiz
 • Test ve Doğrulama
 • Malzeme ve Proses Geliştirme
 • Otomasyon

 
Makine Mühendisliği ile doğrudan ilgili olmayan bir birimde (Pazarlama, Yatırım Planlama, Operasyon Planlama, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları) yapılan stajlar kabul edilmez.
Öğrencinin 60 günlük stajının tamamını sadece bir kuruluşta yapması kabul edilmez. En az iki ayrı kuruluşta yapılmalıdır.
 
Sigorta
Öğrencilerin "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 ci maddesi, b bendi" gereğince iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının Üniversite tarafından ödenmesi gerekmektedir.  Bu uygulama ile ilgili Rektörlük yazısı şu linkte bulunmaktadır: Rektörlük Yazısı 
Öğrencilerin sigorta sistemine girişi en geç staja başladıkları günden 1 gün önce yapılması gerektiğinden, staj yapacak öğrencilerin staj öncesi işlemlerinin zamanında tamamlanması için yeterince (yaklaşık bir ay) önceden işlemlerin başlatılması ve işlerin aksamaması için işlemlerin, aşağıda belirtilen sıralamayı takiben yapılması gerekmektedir:
Öğrencilerimizin linkte (ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU) bulunan formu  doldurup Staj Danışmanı’na, eğer kendisine ulaşamazlarsa Bölüm Başkanı’na ya da Bölüm Başkan Yardımcıları’ndan birine imzalattıktan sonra ilk olarak Hesap İşleri Şube Müdürlüğüne götürerek iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının başlatılması sağlanacak, staj bitiminde ise staj yapılan firma tarafından gerekli alanlar doldurulduktan sonra Bölüm Sekreterliğine teslim edilecektir.
 
Zorunlu Staj Yapan Öğrencilerin Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12. Maddesine  göre işletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin bir kısmının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamında staj yapan ve ücret alan öğrencilerin işyerlerine “işletmede yirmiden az personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30’unun üçte ikisi, yirmi ve üzeri personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30’unun üçte biri” devlet katkısı olarak yatırılacaktır.
İşyerinden ücret alan öğrencilerin linkteki formu doldurarak işyeri ve staj danışmanına imzalatması gerekmektedir. Süreç şu şekilde işlemektedir:
1. Programlarında zorunlu staj bulunan öğrenciler,  ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU ’nu doldurarak ilgili bölüme başvurur ve staj kabulü alır.
2. Form ilgili bölüm ve işveren firma tarafından imzalanmalıdır.
3. Bölüm, imzalı formu Hesap İşleri Müdürlüğü’ne iletir ve öğrencinin sigorta prim işlemlerini başlatılır. Formun bir kopyası ilgili bölümde kalır.
4. Sigorta prim girişi tamamlanan öğrenci staja başlar.
5. Öğrenci ya da işyeri, aldığı maaşın belgesini (bordro/hesap ektresi/vb.) ilgili bölüme teslim eder.
Not: Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır; Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrenciler için bu formun doldurulmasına gerek yoktur. İşyerine devlet katkısının ödenebilmesi için Öğrenciye ücret ödendiğine dair banka dekontunun Bölüme ulaştırılması gerekmektedir. Dekont göndermeyen işyerlerine ödeme yapılmayacaktır.
 
Staj Öncesi:

 • Öğrencinin staj yapacağı kurum belirlenir. Staj yapılacak kurum İşyeri Seçimi Kuralları’na uygun olmalıdır. Bölümden staj yeri ile ilgili herhangi bir onay almanız gerekmemektedir, ancak staj yaptığınız yerin uygun olup omadığından emin değilseniz, özellikle de bu yer küçük ölçekli bir sanayi kuruluşu ise staj danışmanı ile görüşün.
 • Öğrenciye (stajın yapılacağı kurumdan istendiği takdirde ) zorunlu stajı olduğunu, kurumda çalışmasının uygun olduğunu belirten bir yazı verilir. Bu yazı Mühendislik Fakültesi Dekanlığı sekreterliğinden alacağınız 2 sayfalık dokümanın birinci sayfasıdır.
 • Stajı kesinleşen öğrenci linkte (ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU) bulunan formu  doldurup Staj Danışmanı’na, eğer kendisine ulaşamazlarsa Bölüm Başkanı’na ya da Bölüm Başkan Yardımcıları’ndan birine imzalattıktan sonra Hesap İşleri Şube Müdürlüğüne götürerek iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının başlatılması sağlanacaktır. Bu belge staj bitiminde staj yapılan kuruma doldurtulduktan sonra bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerektiği için Hesap İşleri’nde bırakılmamalıdır. Hesap işleri öğrencinin staj yapacağı kuruma hitaben B.Ü. 'nün prim (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi) ödeyeceğine dair bir yazıyı bölüme yollar.
 • Sigorta prim girişi tamamlanan öğrenci staja başlar.

 
Staj Bitince:

 
Staj Defterleri
Staj defterleri bu sayfadan Staj Defteri (MS WORD 2013) indirilebilen ve yapılan stajla ilgili çeşitli hususları kapsayan bir defterdir. Öğrenciler tarafından word formatında ve İngilizce doldurulması gereken bu defter "Outline for Internship Report” ve "Guidelines for ME Internship Activities" dökümanlarına göre yazılmalıdır.
Yapılan staj sonunda hazırlanan staj defterleri TURNITIN'e yüklendikten sonra; mühürlü kapalı zarf içinde staj sicil formu (Staj sicil formu dekanlık sekreterliğinden alacağınız 2 sayfalık dokümanın ikinci sayfasıdır. Staj bitiminde şirket tarafından doldurulup imzalı, onaylı bir şekilde kapalı zarfta teslim edilmelidir.) ile birlikte öğrencinin işyerini değerlendirme yazısı ve değerlendirme formu (Staj Formu), öğretim yılının takip eden döneminde derslerin başladığı tarihi takip eden bir ay içinde staj asistanına  teslim edilir. Staj defterinin genel rapor kısmının (imzalı kaşeli haftalık çizelgeden sonrası) çıktısının alınmasına gerek yoktur, TURNITIN'e yüklenmesi yeterlidir. Staj sicil formu mühürlü ve imzalı olmalıdır. Defterler, öğrencinin çalıştığı birimin amiri tarafından kontrol edilerek imzalanmalı ve mühürlenmiş olmalıdır. Staj defterleri son teslim tarihinden sonra en fazla 1 haftalık bir süre daha beklenir, bu süreden sonra getirilen staj defterleri kabul edilmez. Gecikilen gün sayısı kadar süre staj olarak kabul edilmez.
Staj defterlerinin teslimini takip eden 1 ay sonunda defterler okunup öğrenciye stajının başarılı bulunup bulunmadığı bildirilir.
 
Örnek Rapor
 
Staj Raporu Kontrol Listesi:

 • Üretim stajı yapılmışsa staj defterinin ilk sayfasında bu belirtilmiş mi?
 • Staj defteri “Outline for Internship Report” dökümanına göre yazılmış mı?
 • Staj defterinin ilk sayfası ve haftalık program sayfaları stajiyerin amiri tarafından imzalanmış ve firma tarafından mühürlenmiş mi? (Amirin mührü kabul edilmez, firmanın resmi mühürü olması gerekir.)
 • Staj sicil formu kapalı zarf içinde teslim edilmiş mi?
 • Öğrencinin staj değerlendirme belgesi teslim edilmiş mi?

 
Danışman: Evren Samur (M 4355)
Asistan: Ege Şükrü Tahmaz (M 4370)