Kısmi Zamanlı Çalışan İLanı

2021 - 2022 Akademik yılı I. Döneminde Laboratuarda yardımcı olmak üzere Kısmi Zamanlı öğrenci çalıştırılacaktır.

1. İstenen Şartlar: Makine Mühendisliği Bölüm öğrencisi ve GNO en az 2.50 olmalı.
2. Başvuru yeri ve tarihi: 1 – 14 Ekim 2021 Bölüm Sekreterliği.